Rekrutacja i odpłatność

obrazek

Rekrutacja i odpłatność

UWAGA!!! REKRUTACJA NA TRZECIĄ EDYCJĘ ROZPOCZĘTA

Odpłatność za studia wynosi 5.999,00 zł (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) za dwa semestry nauki płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług rekrutacyjnych.

Nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna, co oznacza, że na etapie postępowania rekrutacyjnego nie ma konieczności ponoszenia opłat. Jedyna opłata to opłata za studia wskazana powyżej. Rejestracja na studia odbywa się z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego on-line zamieszczonego na stronie:

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.irka.uni.wroc.pl), (formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych),
  2. kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return