Pierwsza edycja


Pierwsza edycja

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 KSZTAŁCIMY ZDALNIE NA PLATFORMIE MS TEAMS!

Harmonogram zajęć 1. edycji Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy.

Sobota (9.10.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Zarządzanie zgodnością a prawo konkurencji – wykład / dr Oskar Filipowski

12.15 – 13.45 – Pranie pieniędzy (AML) – wykład / dr Oskar Filipowski

14.00 – 15.30 – Zarządzanie zgodnością a prawo pracy – wykład / dr Andrzej Jabłoński

Niedziela (10.10.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Pranie pieniędzy (AML) – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 13.45 – Zarządzanie zgodnością a prawo pracy – wykład / dr Andrzej Jabłoński

14.00 – 15.30 – Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej – wykład / Agnieszka Cenzartowicz

15.30 – 17.00 – Seminarium dyplomowe: Bezpieczeństwo w sieci / mgr Damian Mroczyński

Sobota (30.10.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej – ćwiczenia / Agnieszka Cenzartowicz

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością a własność intelektualna – wykład /

Niedziela (31.10.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Ochrona danych osobowych (RODO) a zarządzanie zgodnością – wykład / mgr Tomasz Soczyński

12.15 – 15.15 – Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wykład / dr Piotr Ochman

Sobota (20.11.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Criminal compliance – wykład / dr Piotr Ochman

12.15 – 13.45 – Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – wykład / dr Oskar Filipowski

14.00 – 17.00 – Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – ćwiczenia / mgr Wojciech Paś/ mgr Radosław Żarkowski

Niedziela (21.11.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Sygnaliści (whistleblowers) w organizacjach w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów – wykład / dr Oskar Filipowski

12.15 – 15.15 – Najważniejsze ustawodawstwo antykorupcyjne na świecie (US FCPA, UK Bribery Act i inne) – wykład / dr hab. Janusz Bojarski

Sobota (4.12.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Opracowywanie procedur wewnętrznych (kodeksy, polityki, wytyczne) – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach rynku kapitałowego – wykład / mgr Adam Badowski

15.30 – 17.00 – Seminarium dyplomowe: Bezpieczeństwo biznesu – prof. dr hab. Maciej Szostak

Niedziela (5.12.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Procedury na wypadek kontroli organów państwowych – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora ubezpieczeniowego – wykład / mgr Wojciech Paś

Sobota (18.12.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Procedury antykorupcyjne – ćwiczenia / dr. hab. Janusz Bojarski

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora bankowego – wykład / mgr Wojciech Paś

15.30 – 17.00 – Seminarium dyplomowe: Bezpieczeństwo w sieci / mgr Damian Mroczyński

Niedziela (19.12.2021 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Due dilligence w organizacjach – ćwiczenia /

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w zamówieniach publicznych – wykład / dr hab. Krzysztof Horubski/dr Hanna Drynkorn

Sobota (14.01.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Zarządzanie zgodnością w firmach prywatnych – wykład / mgr Adam Badowski

12.15 – 15.15 – Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie zgodnością / mgr Tomasz Soczyński

Niedziela (15.01.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 10.30 – Wywiad gospodarczy i biały wywiad – wykład / prof. dr hab. Maciej Szostak

10.45 – 13.45 – Wywiad gospodarczy i biały wywiad – ćwiczenia /mgr Radosław Żarkowski

14.00 – 15.30 – Seminarium dyplomowe: Bezpieczeństwo biznesu

Obrona prac dyplomowych:

Termin do ustalenia z uwzględnieniem okresu ferii zimowych

Archiwum

Rok akademicki 2020/2021, semestr letni.

Sobota: 10.04.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 09:45 – otwarcie kierunku, omówienie spraw organizacyjnych

(dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr – prorektor ds. studenckich,

dr Piotr Ochman – kierownik Studiów Podyplomowych

Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej)

10:00 – 11:30 (2h) – Wprowadzenie do problematyki compliance / wykład

(dr Oskar Filipowski)

11:45 – 13:15 (2h) – Wprowadzenie do problematyki compliance / wykład

(mgr inż. Sebastian Burgemejster)

13:30 – 16:30 (4h) – Model 3 linii obrony oraz model GRC (governance, risk, compliance)

/ wykład (mgr inż. Sebastian Burgemejster)

Niedziela: 11.04.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie

/ ćwiczenia (dr Anna Chojnacka – Komorowska)

10:45 – 13:45 (4h) – Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze. Istota i systemy

zarządzania zgodnością / wykład (prof. dr hab. Marian Noga)

14:00 – 15:30 (2h) – Rola i zadania compliance oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością 

/ ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

Sobota: 24.04.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Model 3 linii obrony oraz model GRC (governance, risk, compliance)

/ ćwiczenia (mgr inż. Sebastian Burgemejster)

12:15 – 13:45 (2h) – Rola i zadania compliance oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością

/ ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr hab. Radosław Strugała)

Niedziela: 25.04.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 12:00 (4h) – Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001

ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301

(ex. 19600) COMPLIANCE) / wykład (dr Oskar Filipowski)

12:15 – 13:45 (2h) – Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) a zarządzanie zgodnością

/ wykład (Jarosław Sobkowiak)

14:00 – 15:30 (2h) – Seminarium dyplomowe / ćwiczenia (dr Piotr Ochman)

Sobota: 08.05.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie

/ ćwiczenia (dr Anna Chojnacka – Komorowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) a zarządzanie zgodnością

/ ćwiczenia (Jarosław Sobkowiak)

12:30 – 15:30 (4h) – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rola kodeksów etycznych

w organizacjach / wykład (Monika Kulińska)

15:45 – 17:15 (2h) – Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001

ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301

(ex. 19600) COMPLIANCE) / ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

Niedziela: 09.05.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 12:00 (4h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman)

12:15 – 15:15 (4h) – Podstawy księgowości / wykład (A. Chojnacka – Komorowska)

15:30 – 17:00 (2h) – Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001

ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301

(ex. 19600) COMPLIANCE) / ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

Sobota: 29.05.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 10:30 (2h) – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / wykład (Krzysztof Krak)

10:30 – 12:00 (2h) – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / ćwiczenia (Krzysztof Krak)

12:15 – 13:45 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr hab. Radosław Strugała)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr hab. Radosław Strugała)

Niedziela: 30.05.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / ćwiczenia (Krzysztof Krak)

12:15 – 13:45 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr hab. Radosław Strugała)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman)

Sobota: 05.06.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr hab. Radosław Strugała)

12:15 – 13:45 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / wykład

(dr T. Cebrowska)

13:45 – 15:15 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / ćwiczenia

(dr T. Cebrowska)

Niedziela: 06.06.2021 r.

cccccccccccccccc

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Rola komunikacji w organizacji w zarządzaniu zgodnością

/ wykład (Agnieszka Wieczorek-Nowak)

12:15 – 13:45 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / ćwiczenia (dr T. Cebrowska)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy rachunkowości / wykład (dr T.Cebrowska)

Sobota: 19.06.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 10:30 (2h) – Sprawozdawczość finansowa / wykład (dr T.Cebrowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Podstawy rachunkowości / wykład (dr T.Cebrowska)

12:45 – 14:15 (2h) – System zarządzania operacyjnego i jego doskonalenie / wykład (Anna Jasik)

14:30 – 16:00 (2h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman)

Niedziela: 20.06.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Sprawozdawczość finansowa / wykład (dr T.Cebrowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Praktyczne aspekty ekonomii i Prawa

/ ćwiczenia (prof. dr hab. Marian Noga)

12:30 – 15:30 (4h) – Praktyczne aspekty ekonomii i Prawa

/ ćwiczenia (prof. dr hab. Marian Noga)

W celu zaliczenia semestru I należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, które zostaną uzupełnione przez wykładowców w systemie USOSweb. Słuchacz ma obowiązek weryfikacji zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do wykładowcy bądź kierownika studiów.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return