Druga edycja


Druga edycja

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 KSZTAŁCIMY ZDALNIE NA PLATFORMIE MS TEAMS!

Harmonogram zajęć 2. edycji Studia Podyplomowe Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej, rok akademicki 2021/2022, semestr letni.

Sobota (12.03.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Zarządzanie zgodnością a prawo konkurencji – wykład / dr Oskar Filipowski

12.15 – 13.45 – Pranie pieniędzy (AML) – wykład / dr Oskar Filipowski

14.00 – 15.30 – Zarządzanie zgodnością a prawo pracy – wykład / mgr Barbara Smalarz

Niedziela (13.03.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Pranie pieniędzy (AML) – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 13.45 – Zarządzanie zgodnością a prawo pracy – wykład / mgr Barbara Smalarz

14.00 – 15.30 – Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej – wykład / mgr Agnieszka Cezartowicz LL.M.

15.30 – 17.00 – Seminarium dyplomowe: Bezpieczeństwo w sieci / mgr Damian Mroczyński

Sobota (26.03.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Ochrona danych osobowych (RODO) a zarządzanie zgodnością – wykład / mgr Tomasz Soczyński

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora ubezpieczeniowego – wykład / mgr Wojciech Paś

Niedziela (27.03.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Ochrona informacji poufnych i tajemnicy zawodowej – ćwiczenia / mgr Agnieszka Cezartowicz LL.M.

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością a własność intelektualna – wykład / mgr Agnieszka Cezartowicz LL.M.

Sobota (9.04.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 10.30 – Criminal compliance – wykład / dr Piotr Ochman

10.45 – 12.15 – Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – wykład / dr Oskar Filipowski

12.30 – 14.00 – Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – ćwiczenia / mgr Wojciech Paś

14:15 – 17:15 – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / wykład Krzysztof Krak

16.00 – 17.30 – Współpraca z organami nadzorczymi oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości – ćwiczenia / mgr Radosław Żarkowski

Niedziela (10.04.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Sygnaliści (whistleblowers) w organizacjach w kontekście dyrektywy o ochronie sygnalistów – wykład / dr Oskar Filipowski

12:15 – 14:45 (2h) – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / ćwiczenia Krzysztof Krak

15.00 – 16.30 – System zarządzania operacyjnego i jego doskonalenie wykład / mgr Anna Jasik

Sobota (23.04.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – wykład / dr Piotr Ochman

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach rynku kapitałowego – wykład / mgr Adam Badowski

15.30 – 17.00 – Seminarium dyplomowe – dr Piotr Ochman

Niedziela (24.04.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Procedury na wypadek kontroli organów państwowych – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 15.15 – Opracowywanie procedur wewnętrznych (kodeksy, polityki, wytyczne) – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

Sobota (14.05.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Procedury antykorupcyjne – ćwiczenia / dr Oskar Filipowski

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w organizacjach sektora bankowego – wykład / mgr Wojciech Paś

Niedziela (15.05.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Due dilligence w organizacjach – ćwiczenia / mgr Agnieszka Wieczorek Nowak

12.15 – 15.15 – Zarządzanie zgodnością w zamówieniach publicznych – wykład / dr hab. Krzysztof Horubski/dr Hanna Drynkorn

Sobota (28.05.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 12.00 – Zarządzanie zgodnością w firmach prywatnych – wykład / mgr Adam Badowski

12.15 – 15.15 – Cyberbezpieczeństwo a zarządzanie zgodnością / mgr Tomasz Soczyński

Niedziela (29.05.2022 r.)

MS TEAMS

9.00 – 10.30 – Wywiad gospodarczy i biały wywiad – wykład / mgr Radosław Żarkowski

10.45 – 13.45 – Najważniejsze ustawodawstwo antykorupcyjne na świecie (US FCPA, UK Bribery Act i inne) – wykład /

14.00 – 15.30 – Criminal compliance – wykład / dr Piotr Ochman

15.45 – 17.15 – Seminarium dyplomowe / dr Piotr Ochman

Obrona prac dyplomowych:

Proponowany termin 18-19.06.2022 r.

Archiwum

rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

Sobota: 27.11.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 09:45 – otwarcie kierunku, omówienie spraw organizacyjnych

(dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – kierownik studiów doktoranckich nauk

prawnych, dr Piotr Ochman – kierownik Studiów Podyplomowych

Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej)

10:00 – 13:00 (4h) – Wprowadzenie do problematyki compliance / wykład dr Oskar Filipowski

13:15 – 16:15 (4h) – Wywiad gospodarczy i biały wywiad – ćwiczenia /mgr Radosław Żarkowski

Niedziela: 28.11.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Bezpieczeństwo biznesu – seminarium / prof. dr hab. Maciej Szostak 10:45 – 13:45 (4h) – Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) a zarządzanie zgodnością / wykład (dr Wojciech Krzeszowski)

14:00 – 15:30 (2h) – Rola i zadania compliance oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością / ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

Sobota: 11.12.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Model 3 linii obrony oraz model GRC (governance, risk, compliance) / ćwiczenia (mgr inż. Sebastian Burgemejster)

12:15 – 13:45 (2h) – Rola i zadania compliance oficera oraz prawnika w zarządzaniu zgodnością / ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

14:00 – 15:30 (2h) – Auditor wewnętrzny wg normy ISO 37001 / wykład / Krzysztof Krak

Niedziela: 12.12.2022 r.

MS TEAMS

9:00 – 12:00 (4h) – Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001 ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301 (ex. 19600) COMPLIANCE) / wykład (dr Oskar Filipowski) 12:15 – 13:45 (2h) – Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze / wykład (dr Teresa Cebrowska)

14:00 – 15:30 (2h) – Seminarium dyplomowe / ćwiczenia (dr Piotr Ochman)

Sobota: 8.01.2022 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie / ćwiczenia (dr Teresa Cebrowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Podejmowanie decyzji i ryzyko gospodarcze / wykład (dr Teresa Cebrowska)

Niedziela: 9.01.2022 r.

MS TEAMS

9:00 – 12:00 (4h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman) 12:15 – 15:15 (4h) – Podstawy księgowości / wykład (dr Teresa Cebrowska)

15:30 – 17:00 (2h) – Księgowy i doradca podatkowy w organizacjach a zarządzanie / ćwiczenia (dr Teresa Cebrowska)

Sobota: 22.01.2022 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Model 3 linii obrony oraz model GRC (governance, risk, compliance) / wykład (mgr inż. Sebastian Burgemejster)

12:15 – 13:45 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Hanna Drynkorn) 14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Hanna Drynkorn)

Niedziela: 23.01.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Standaryzacja zarządzania zgodnością (ISO 37000 GOVERNANCE | ISO 37001 ANTI-BRIBERY MS | ISO 37002 WHISTLEBLOWING MS | ISO 37301 (ex. 19600) COMPLIANCE) / ćwiczenia (dr Oskar Filipowski)

12:15 – 13:45 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Hanna Drynkorn)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman)

Sobota: 05.02.2022 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Hanna Drynkorn) 12:15 – 13:45 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / wykład (dr T. Cebrowska)

13:45 – 15:15 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / ćwiczenia (dr T. Cebrowska)

15:15 – 16:45 (2h) – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rola kodeksów etycznych w organizacjach / wykład (Monika Kulińska)

Niedziela: 06.02.2022 r.

MS TEAMS

09:00 – 12:00 (4h) – Rola komunikacji w organizacji w zarządzaniu zgodnością / wykład (Agnieszka Wieczorek-Nowak)

12:15 – 13:45 (2h) – Nadużycia księgowe i oszustwa finansowe / ćwiczenia (dr T. Cebrowska)

14:00 – 15:30 (2h) – Podstawy rachunkowości / wykład (dr T. Cebrowska)

15:30 – 17: 00 (2 h) – Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i rola kodeksów etycznych w organizacjach / wykład (Monika Kulińska)

Sobota: 19.02.2021 r.

MS TEAMS

09:00 – 10:30 (2h) – Sprawozdawczość finansowa / wykład (dr T.Cebrowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Podstawy rachunkowości / wykład (dr T.Cebrowska)

12:45 – 14:15 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Hanna Drynkorn) 14:30 – 16:00 (2h) – Podstawy prawa karnego gospodarczego / wykład (dr Piotr Ochman)

Niedziela: 20.02.2021 r.

MS TEAMS

9:00 – 10:30 (2h) – Sprawozdawczość finansowa / wykład (dr T.Cebrowska)

10:45 – 12:15 (2h) – Praktyczne aspekty ekonomii i Prawa / ćwiczenia (prof. dr hab. Marian Noga)

12:30 – 15:30 (4h) – Praktyczne aspekty ekonomii i Prawa / ćwiczenia (prof. dr hab. Marian Noga)

W celu zaliczenia semestru I należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, które zostaną uzupełnione przez wykładowców w systemie USOSweb. Słuchacz ma obowiązek weryfikacji zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do wykładowcy bądź kierownika studiów.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return